PARTİ DİSİPLİN KURULU

Asil Üyeler
 • Musa Arat
 • Rumi Bekiroğlu
 • Mehmet Aşan
 • Adnan Demir
 • Mehmet Atilla Maraş
 • Seyfeddin Bilen
 • Selahattin Kayaman
Yedek Üyeler
 • Dimostenes Rafaletos
 • Kemal Şişman
 • Ali Kalınlı
 • Sevda Yılmaz
 • Ahmet Altunsoy